Pensionsbeskatningsloven

Maximum sum Faur

Skattefri præmie Når du arbejder og der er højst tre år til folkepensionsalderen, kan du ved fortsat arbejde optjene en skattefri præmie hver gang du arbejder timer. Det svarer til fuld tid i tre måneder. Du kan optjene op til 12 portioner skattefri præmie. Den skattefri præmie en portion udgør Er du født 1. Læs mere om skattefri præmie i håndbogen "Værd at vide" Modregning i efterløn Hvis du er født den 1. Hvis du samtidig med efterløn får løbende udbetalinger fra en arbejdsmarkedspension, trækkes 64 procent af det faktiske årlige pensionsbeløb fra i efterlønnen. Din efterløn nedsættes også, hvis du har pensioner med depotværdi, fx aldersopsparinger og private ratepensioner. Beregningsgrundlaget er 5 pct.

Relaterede spørgsmål

Carsten Holdum Dette er en opdateret afart af en historie, som vi bragte lige før jul. God læselyst. Siden nytår gælder helt nye pensionsregler. Folketinget har netop stemt ændringerne igennem, plus hvis man vil gardere sig imod nogle af forringelserne, skal man reagere inden nytår. Her er de væsentligste ændringer: Fra fem år før folkepensionsalderen kan man indskyde

Efterlønsbidrag

Der findes både en daglig og aldeles årlig grænse for, hvor mange gysser du kan overføre. Jo bedre man er identificeret, desto flere penge kan du overføre. Tjek din nuværende beløbsgrænse ved at logge ind i MobilePay-appen, klik på 'Menu' nederst i borgerlig hjørnevælg indstillinger tandhjulet og vælg 'Beløbsgrænser'. Bemærk, når du hæver din beløbsgrænse, kan du ikke sænke den igen.

109 110 111 112 113

Leave a Reply

Your email address will not be published.