Labour-guru: Kapitalen tager røven på os hvis vi ikke styrer den

Hurtigt svar styrer 50952

Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke bliver indbetalt så meget som forventet? Hvis der bliver sat færre penge ind på din pension, end du regner med, skal du tage fat i din arbejdsgiver. Så kan I opklare, om du får det, du har ret til ifølge din overenskomst. Kan mine indbetalinger trækkes fra i skat? De fleste af de penge, du sætter ind på din pension, er fradragsberettigede, men du skal ikke selv trække dem fra på selvangivelsen. Indbetalingen er nemlig trukket fra i din løn, før skatten bliver beregnet. Der kommer ikke nogen indbetalinger på min opsparing lige nu. Bliver den ædt op af gebyrer?

Typiske spørgsmål

Email Den utæmmede kapital er skånselsløs. Det stod klart, da finanskrisen raserede verdensøkonomien. Banker krakkede, pensionsformuer skrumpede og virksomheder gik konkurs. Mennesker og nationer blev efterladt i en økonomisk og selskabelig krise med massiv arbejdsløshed, velfærdsnedskæringer, tvangsauktioner. Og kapitalen selv har ikke sagt undskyld, for den er ligeglad. Indtil gengæld sidder der måske en serie socialdemokrater i Europa, som passende kunne sige undskyld.

Typiske spørgsmål

Den årige Christian Fladeland står i spidsen for opkøbsmaskinen hos Danmarks mest vækstivrige ejendomsinvestor — Heimstaden. Christian Fladeland, investeringsdirektør i Heimstaden. De taler om, at økonomichefen er uddannet cand. Ugen derefter bliver Christian Fladeland kaldt til telefonsamtale. Det er , og han er 20 år. Et halvt år efterfølgende ringer de igen. Denne gang er samtalen en anden.

Hurtigt svar snig

Casinos Saftigt

Kapitalen Kapitalen med undertitlen Kritik af den politiske økonomi, udgivet i Karl Marx ' hovedværk. Undertitlen sigtede til, at datidens økonomer ikke analyserede økonomiens sektor men alene dens fremtrædelsesformer ud siden en borgerlig synsvinkel. Marx tog pr. sin økonomianalyse afsæt i de to klassiske økonomer Adam Smith og David Ricardo. Metodemæssigt stod han i afgrund gæld til filosoffen Hegel. Se navnlig opslaget Marxistisk Økonomi.

5 6 7 8 9

Leave a Reply

Your email address will not be published.